Spanningshoofdpijn

Spanningshoofdpijn wordt gekenmerkt door een drukkende of knellende hoofdpijn rondom de schedel. De pijn houdt minuten dan wel dagen aan zonder dat er sprake is van misselijkheid of braken. Verminderde eetlust kan ook optreden. Overgevoeligheid voor licht en geluid komt meestal niet voor. De intensiteit is licht tot matig.

Doorgaans treedt de pijn tweezijdig op, dus aan beide zijden van het hoofd. De hoofdpijnklachten nemen niet toe bij  lichamelijke activiteiten. Het kan zowel acuut als chronisch optreden.

Spanningshoofdpijn verschilt nogal van migraine. De pijn zit vaak aan beide zijden van het hoofd: links en rechts in het achterhoofd, in het voorhoofd of verspreid over het hele hoofd. De pijn komt vaak vanuit de schouders en/of de nek en voelt constant drukkend en dof aan. Het is geen bonzende pijn. Patiënten met spanningshoofdpijn klagen over een gevoel als van ‘een band om het hoofd’ of een ‘helm op het hoofd’. Spanningshoofdpijn kan af en toe optreden. We noemen het episodische spanningshoofdpijn.

Spanningshoofdpijn kan ook dagelijks of bijna dagelijks optreden. In dat geval is er sprake van chronische spanningshoofdpijn. De pijn duurt dan veel langer dan bij migraine. Ook komt de pijn niet in uitgesproken aanvallen. De meeste patiënten hebben altijd last van deze hoofdpijn. De hevigheid van de pijn is wel wisselend door de dag heen. Zoals veel patiënten het zeggen: “Je staat ermee op en je gaat ermee naar bed.”

Kenmerken

Van spanningshoofdpijn is de medische oorzaak nog onduidelijk.

Oorzaken

Over de oorzaak is weinig bekend. Verondersteld wordt dat er meerdere pathofysiologische mechanismen bij spanningshoofdpijn mogelijk zijn, waaronder een veranderde pijnzin in het myofasciale gebied.
Patiënten met spanningshoofdpijn kunnen ook migraine hebben, en andersom.

Bij spanningshoofdpijn is mogelijk sprake van een overprikkeling van het spiersysteem in hoofd en nek. Een soort van ontstekingsreactie rondom de bloedvaten in de hersenvliezen is de oorzaak van de hoofdpijn. Spanningshoofdpijn hangt samen met een verhoogde gevoeligheid van de spieren van de schedel en de peesaanhechtingen.

Remedies

Niet-medicamenteuze behandeling

De behandeling van spanningshoofdpijn bestaat uit uitleg en geruststelling. De huisarts bespreekt welke veranderingen in leefstijl gunstig zouden kunnen zijn.
• De effecten van nekmanipulatie, stressmanagementtherapie, autogene training, fysiotherapie, homeopathie en acupunctuur zijn in verschillende onderzoeken beschreven. De resultaten van deze onderzoeken zijn niet eenduidig, zodat geen van deze behandelingen kan worden aangeraden.
• Wat acupunctuur betreft, heeft een analyse van 26 onderzoeken aangetoond dat soms wel, soms geen effect wordt vastgesteld. Alle onderzoeken hadden duidelijke methodologische tekortkomingen.
• Wat manuele therapie bij chronische hoofdpijn betreft zijn er aanwijzingen dat het gunstige effect vergelijkbaar is met medicamenteuze behandeling.
• De effecten van fysiotherapie en TENS zijn niet consistent.
Eén studie over homeopathie was kwalitatief goed en liet geen verschil zien met placebo.
• Het effect van tricyclische antidepressiva en stressmanagementtherapie in vergelijking met placebo liet zien dat stressmanagementtherapie niet beter werkt dan een placebo. Stressmanagementtherapie in combinatie met amitriptyline en nortriptyline liet wel een gunstig effect zien.

Medicamenteuze behandeling

Aanvalsbehandeling.
Bij een aanval van spanningshoofdpijn kan een kortdurende medicamenteuze behandeling overwogen worden met paracetamol als eerste stap en een NSAID als tweede stap.

Preventieve behandeling.
Er is weinig bekend over een preventieve behandeling van spanningshoofdpijn.
Amitriptyline is mogelijk effectief bij de behandeling van chronische spanningshoofdpijn.
Op grond van het beschikbare onderzoek kan echter nog geen concrete aanbeveling worden gegeven.

Bij het voorschrijven van medicatie bij de chronische vorm van spanningshoofdpijn, moet het effect na vier tot zes weken worden geëvalueerd.

BRONNEN:

http://www.gezondheid.be/index.cfm?fuseaction=art&art_id=2486